Aplikacja Greenback – broń do walki z dzikimi wysypiskami śmieci

Dzikie wysypiska śmieci: 1000-krotnie zaniżona skala wielkiego problemu ekologicznego

Problem nielegalnych składowisk odpadów wydaje się błahy i mało istotny. Ale to tylko pozory i ignorancja. Żyjemy w błogiej nieświadomości co do skali zagrożenia. Ale ten cichy wróg powoli wylewa się na nas z leśnej głuszy!

Jest wielkie niedoszacowanie liczby śmietnisk. Oficjalne dane GUS mówią o 1,6 tys. dzikich wysypisk śmieci w Polsce. Jednak może ich być nawet 15 milionów! Przeczytaj ten artykuł i otwórz oczy. Przygotuj się na szok. 15 milionów wysypisk śmieci, które nie istnieją.

Dzikie wysypiska to nie tylko estetyka. To zabójczy azbest i mikroplastik, zatrute wody gruntowe, poranione i martwe zwierzęta, choroby i pożary. Siedzimy na bombie ekologicznej, która tyka tak cicho, że jej nawet nie słyszymy. Nie będzie ostrzeżenia, kiedy wybuchnie.

Przyczyny powstawania dzikich wysypisk śmieci

  • Brak powszechnego, zintegrowanego systemu ewidencji / dokumentowania wysypisk i wiedzy na temat ich lokalizacji, składu, wielkości i stopnia niebezpieczeństwa odpadów
  • Postrzegana niska szkodliwość społeczna związana z wyrzucaniem śmieci do lasu i krótkowzroczność w zakresie ochrony przyrody
  • Brak skutecznych przepisów i narzędzi do egzekwowania prawa związanego z ochroną terenów zielonych przed odpadami.

Niektóre gminy wprawdzie przyjmują zgłoszenia telefoniczne, czy mailowe dotyczące zidentyfikowanych dzikich wysypisk śmieci, jednak są to działania sporadyczne, a dane są często niekompletne. Nikt nie wie dokładnie ile jest i gdzie są zlokalizowane nielegalne składowiska odpadów. Starsze wysypiska są często porośnięte roślinnością lub ukryte w niedostępnych miejscach. Nikt nie chce się zajmować małymi wysypiskami.

Ludzie nie obawiają się kar za zaśmiecanie lasu, bo wiedzą, że w najgorszym razie może spotkać ich nagana lub niewielka grzywna. I to tylko w przypadku złapania na gorącym uczynku. Mało kto myśli w dalszej perspektywie niż czubek własnego nosa.

Przepisy chroniące przyrodę teoretycznie istnieją, ale na bazie łagodnego kodeksu wykroczeń (a nie karnego), jednak niezmiernie rzadko udaje się je wyegzekwować. Stwierdzone wysypiska to przerzucanie się odpowiedzialnością za ich likwidację pomiędzy właścicielem terenu a gminą. Sprawcy pozostają bezkarni.

Wszystko to doprowadziło do powstania milionów dzikich wysypisk śmieci, których nie pozbędziemy się zbierając śmieci do worka raz w roku. To nie wystarczy! Tu potrzeba pospolitego ruszenia! A przynajmniej powszechnego narzędzia…

I tu wkracza Aplikacja Greenback.

Aplikacja Greenback jest odpowiedzią na wyżej opisany problem dzikich wysypisk śmieci. Może być skutecznym narzędziem w walce ze zjawiskiem o wielomilionowej skali, z którego do dziś nie zdawano sobie nawet sprawy.


Funkcjonalność aplikacji

Aplikacja Greenback to serce pierwszego w Polsce systemu do ujawniania dzikich wysypisk śmieci i wspierania ich likwidacji. Aplikacja, która w znacznym stopniu może przyczynić się oczyszczenia terenów zielonych ze śmieci i odpadów.

Aplikacja Greenback – ekran startowy

Dzięki niej w prosty sposób możesz przyczynić się do likwidacji milionów wysypisk w polskich lasach, bez konieczności osobistego sprzątania śmieci! Wystarczy, że odkryjesz i zarejestrujesz w aplikacji nowe składowisko odpadów.

Aplikacja przeznaczona jest dla każdego, kto korzysta z lasów. Czy jesteś harcerzem, leśnikiem, czy zwykłym mieszczuchem wyjeżdżającym na weekendowy piknik za miasto, Aplikacja Greenback przyniesie Ci dumę i satysfakcję.

Aplikacja zbuduje pro-ekologiczną społeczność, która z zaangażowaniem będzie tropić dzikie wysypiska śmieci, piętnować sprawców tego szkodliwego procederu i ostatecznie doprowadzać do usunięcia śmieci z lasu. Łapanie Pokemonów stanie się przy tym nudnym zajęciem 😉 Nic nie będzie równać się z radością doprowadzenia śmietniska do likwidacji.

Posiadając udokumentowaną bazę danych wysypisk, zawierającą m.in. ich precyzyjną lokalizację i opis typów odpadów, będziemy mogli zająć się ich fizycznym zebraniem i wywozem.

W sytuacjach, kiedy gminy i inne instytucje samorządowe nie będą w stanie zająć się problemem, będziemy organizować i zlecać transport, segregację i utylizację odpadów lokalnym firmom.

Miejscowe społeczności, takie jak uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, będą uczestniczyć w zbiórce drobniejszych śmieci, przygotowując je w workach do zabrania przez opłacone firmy transportowe.

Dzięki takiej skoordynowanej akcji, śmieci zaczną znikać z map. Ich “pogromcy” – osoby, które namierzyły wysypisko wraz innymi uczestnikami sprzątania – staną się miejscowymi bohaterem ekologii!


Jak to działa?

Poniżej przedstawiliśmy projektowane screeny z aplikacji, tzw. mockupy – ostateczny wygląd i funkcjonalności aplikacji mogą się nieco różnić od przedstawionych.

Dzięki Aplikacji Greenback miliony użytkowników będą ujawniać dzikie wysypiska śmieci.

Korzystanie z niej będzie tak proste i przyjemne jak zrobienie zdjęcia, czy zbieranie grzybów.

Robisz fotkę wysypiska i jednym kliknięciem wysyłasz ją do bazy. System doda lokalizację i gotowe!

Możesz dodać film i inne informacje, aby odpowiednie służby sprawnie uprzątnęły teren.

Dzięki Twoim zgłoszeniom powstanie publiczny ranking wysypisk. Piętno i presja na odpowiedzialnych.

Twórz historię Twoich pro-ekologicznych akcji. Ujawniaj i likwiduj nielegalne wysypiska śmieci.


Precyzyjna mapa wysypisk umożliwi ich lokalizację i typowanie zarządców terenu.


Dzięki Greenback bezimienne hałdy śmieci znajdą odpowiedzialnych, którzy nie będą mogli stać bezczynnie.