Umierająca Ziemia

Ofensywny postęp cywilizacyjny. Ile jeszcze wytrzyma Ziemia?

Zasoby naturalne – nowa kategoria na liście “zagrożonych”

Wszyscy słyszeliśmy o listach zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Ale niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że na naszych oczach ginie cały ekosystem. Czyste środowisko naturalne, krystalicznie czysta woda w morzach, żywa zieleń łąk i lasów. To dziś wartości krytycznie zagrożone wyginięciem.

W ciągu ostatnich 100 lat człowiek dokonał skokowego postępu technologicznego. W czasie krótszym niż jedna milionowa wieku ziemi polecieliśmy na Księżyc, nauczyliśmy się klonować organizmy, stworzyliśmy sztuczną inteligencję. Jednak nie odbyło się to bez poważnych skutków ubocznych dla środowiska. Niebezpieczne ocieplenie klimatu spowodowane zwiększoną produkcją CO2, Wielka Plama Pacyficzna – pływająca wyspa śmieci o wielkości przekraczającej łączną powierzchnię Polski, Niemiec, Francji, Austrii, Słowacji i Czech, czy rakotwórcze promieniowanie powstałe w wyniku eksperymentów z bronią nuklearną. Kto wie, czy do listy “zasług” nie powinniśmy dopisać sobie powstania koronawirusa.

Sustainability – zrównoważony rozwój szansą na przetrwanie

W dzikim pędzie za postępem zapomnieliśmy o swoich korzeniach, o tym, iż jesteśmy częścią przyrody, a nasz los tak bardzo zależy od Matki Ziemi. Nasz twórczy umysł zatracił świadomość tego, że sam jest wytworem biologii, materii organicznej, mózgu, który do życia potrzebuje tlenu, wody i innych czynników pochodzenia naturalnego. W szaleńczym biegu za postępem, zapomnieliśmy o ochronie warunków niezbędnych do własnego życia.

Czy ten galopujący postęp był warty swoich kosztów? Historia i nasi potomkowie ocenią nas sprawiedliwie.

Jedno jest pewno. Musimy zatrzymać się na chwilę, obejrzeć za siebie i spojrzeć w przyszłość. Uzmysłowić sobie, że jesteśmy tu tylko przez chwilę i mamy obowiązek zostawić Ziemię w stanie nie gorszym niż ją zastaliśmy. Dla kolejnych pokoleń.

Musimy przewartościować swoje życie i przywrócić szacunek dla środowiska naturalnego. Zanim będzie za późno.

Sustainability, czyli zrównoważony rozwój, uwzględniający m.in. troskę o środowisko naturalne, to sposób na zachowanie zasobów Planety Ziemi w długim terminie. To bardzo ważny termin dla społeczności Greenback.